Urban Renewal

קבוצת גינת פועלת רבות בתחום ההתחדשות העירונית. הפרויקטים נבחרים בקפידה לאחר ניתוח מקיף של כלל יועצי הקבוצה על מנת שנוכל לממש פרויקטים ייחודים ויוקרתיים העונים על הקריטריונים של ערכי הקבוצה.  התחדשות עירונית היא דרך נפלאה להביא לידי ביטוי את הכישורים והערך המוסף שקבוצת גינת יודעת ויכולה להעניק לתחום הנדל"ן.

מהי התחדשות עירונית ?

התחדשות עירונית הינה יוזמה משותפת של המדינה ביחד עם היזמים והקבלנים לחידוש ושדרוג אזורים עירוניים ותיקים או מוזנחים והפיכתם לאזורי מגורים/מסחר/ציבורי (כגון פארקים, גני ילדים, בתי ספר ) איכותיים ומודרניים.
התהליך נועד למצות את הפוטנציאל באותן הקרקעות ולשמר שטחים ירוקים ברחבי הערים, על ידי ניצול נכון של שטחים, בנייה לגובה, שיפור תשתיות, כבישים ומדרכות, בניית מרחבים ירוקים ומוסדות ציבור ועוד.
בתחילת שנות ה 90- תחום ההתחדשות העירונית תפסה תאוצה עצומה וישנה נכונות רבה מצד הממשלה לתמוך בהתחדשות והוצאה לפועל כמה שיותר פרויקטים, כמובן בתנאים המתאימים ובעיקר בחשיבה על הדיירים הקיימים ועל זכויותיהם .
ההתחדשות העירונית שיפרה משמעותית את תנאי המגורים ואיכות החיים של תושבים רבים מכל רחבי הארץ.

 

מסלולי קבוצת גינת במתווה התחדשות עירונית :

פינוי בינוי

התהליך נעשה במתווה של הריסת מבני מגורים מיושנים לטובת בניית בניינים חדשים ומודרניים, בסופו של התהליך חוזרים הדיירים לדירות בבניין חדש ונהנים ממפרט עשיר הכולל לובי מפואר, מעלית, ממ"ד, חנייה פרטית, מרפסת, מחסן ועוד.

 

שלבי התהליך

I.

איתור מתחם:

איתור מתחם ע"י הקבוצה ובדיקה ראשונית ברשות הרלוונטית ע"י יועצי הקבוצה לצורך היתכנות הפרויקט

 

II.

היכרות והתקשרות עם הקבוצה:

לאחר קבלת הסכמה עקרונית מהרשות יתקיים מפגש היכרות בינינו לבין הדיירים ולאחר מכן ייבחר ע"י הדיירים עו"ד אשר ייצג אותם בכל ההליך וייחתם הסכם עם "קבוצת גינת" שיאפשר לה לפעול בשם הדיירים לקידום כלל הליכי התכנון הנדרשים לקידום הפרויקט (שכר הטרחה ימומן ע"י הקבוצה) 

III.

בדיקת היתכנות יועצים ורשויות:

הקבוצה בדיקות תכנוניות ע"י אדריכל הקבוצה, בדיקת שמאות ע"י שמאי מוסמך ונקיים ישיבות עבודה עם הרשות המקומית והמחוזית לצורך הצגת עקרונות הפרויקט וקבלת אישורם

IV.

חתימת הסכם סופי עם הקבוצה:

הקבוצה תגיש לדיירים הצעה מפורטת ויתנהל מו"מ באמצעות עו"ד הדיירים עד להגעת הסכמה. ההסכם יכלול מפרט הטכני, תכנון כללי, לו"ז לקבלת היתר בנייה, הכנת תכנית ביצוע ולו"ז ביצוע, פירוט מלא של כלל התמורות והביטחונות עבור הדיירים. נציגות הדיירים תדאג לגיבוש רוב של לפחות 67% מבעלי הדירות וחתימת הסכם מפורט בינינו לבין הדיירים

V.

תכנית מפורטת (תב"ע):

הקבוצה תגייס את שאר היועצים שלה להשלמת התכנית המפורטת ותגיש אותה לאישור בוועדת התכנון המקומית והמחוזיות ותטפל בה עד לאישורה הסופי

 
 

Vi.

היתר בנייה ופינוי הדיירים:

בסמוך לקבלת היתר הבנייה ובהתראה מראש תחל הקבוצה בתהליך פינוי הדיירים לדירות שכורות שיבחרו על ידם.
לאחר שלב הפינוי הקבוצה תערוך לדיירים טקס מסורתי להריסת המבנים

VII.

ביצוע:

לאחר הריסת המבנים הישנים תחל בנייתו של הפרויקט החדש שיכלול תשתיות ופיתוח חדשים תוך עמידה בכל הקריטריונים שהוצגו בתכנית .
עם סיום הבנייה תדאג הקבוצה למסור את הדירות החדשות לדיירים בלוחות הזמנים שנקבעו מראש ולאכלס את הבניינים

ViII.

בדק:

לאחר מסירת הדירות החדשות לדיירים הקבוצה תחל בשלב בדק הדירות ותאפשר לדיירים בדיקה מקצועית ואמינה ע"י מפקחים בכירים בתחום ליקויי בנייה והפקת דו"ח עבור כל דייר ולאחר מכן יתבצע הליך תיקונים לכלל הליקויים המופיעים בדו"ח

פרויקט פינוי-בינוי הנו תהליך מורכב וארוך הדורש טיפול מאוד מקצועי תוך השקעת משאבים וכספים הן בתהליך התכנון והן בשלבי הביצוע.
לנו כקבוצה ישנה את היכולת המקצועית המוכחת, הניסיון והרישיונות הנדרשים לביצוע פרויקטים בהיקפים גדולים.

תמ"א 38/1

התהליך נעשה במתווה של חיזוק מבנים ישנים על מנת להיערך למצבי חירום ואסונות טבע, 

במהלך התהליך מתבצעות עבודות עיבוי חיזוק וחידוש לבניינים ומבנים ייעודיים הכולל הוספת ממ"ד ומרפסת בכל דירה, מעליות ומחסנים .

התמ"א נועדה לתת לדיירים דירה משודרגת, חזקה וגדולה יותר העומדת בכל התקנים ללא עלות כספית ובתמורה לכך היזם מקבל זכויות לבניית דירות חדשות .

 

שלבי התהליך

I.

איתור מתחם:

איתור מתחם ע"י הקבוצה ובדיקה ראשונית ברשות הרלוונטית ע"י יועצי הקבוצה לצורך היתכנות הפרויקט

II.

היכרות והתקשרות עם הקבוצה:

לאחר קבלת הסכמה עקרונית מהרשות יתקיים מפגש היכרות בינינו לבין הדיירים שבו יוגש לדיירים הסבר מלא על כל הליכי התמ"א 38, ייבחר עו"ד ע"י הדיירים אשר ייצג אותם בכל ההליך וייחתם הסכם עם "קבוצת גינת" שיאפשר לה לפעול בשם הדיירים לקידום כלל ההליכים הנדרשים לקידום הפרויקט (שכר הטרחה ימומן ע"י הקבוצה)

III.

בדיקת היתכנות יועצים ורשויות:

אנו נבצע בדיקות תכנוניות ע"י אדריכל הקבוצה, בדיקת שמאות ע"י שמאי מוסמך ונקיים ישיבות עבודה עם הרשות המקומית לצורך הצגת עקרונות הפרויקט וקבלת אישורם

IV.

חתימת הסכם סופי עם הקבוצה:

הקבוצה תגיש לדיירים הצעה מפורטת ויתנהל מו"מ באמצעות עו"ד הדיירים עד להגעת הסכמה. ההסכם יכלול מפרט הטכני, תכנון כללי, לו"ז לקבלת היתר בנייה, הכנת תכנית ביצוע ולו"ז ביצוע, פירוט מלא של כלל התמורות והביטחונות עבור הדיירים

V.

אישור תכנית והוצאת היתר בנייה:

הקבוצה תגייס את שאר היועצים שלה להשלמת התכנית המפורטת הכוללות את כל מרכיבי הפרויקט ובשיתוף מלא עם הדיירים ותגיש אותה לאישור בוועדת התכנון המקומית

 

Vi.

ביצוע:

מיד לאחר קבלת היתרי הבנייה תחל עבודת הביצוע בהתאם ללוחות הזמנים המוסכמים. ימונה מפקח בנייה צמוד שילווה את הפרויקט עבור הדיירים ומטעמם להבטחת איכות הבנייה תוך התחשבות מרבית בדיירי הבניין (שכר הטרחה ימומן ע"י הקבוצה)